Nu på morgonen ringde en onkologsköterska från Sös och ville stämma av att allt är ok. 

Hon meddelade att min doktor sänt en specialistremiss till Visby vilket innebär att de tar över min behandling. Detta innebär naturligtvis att Stockholm betalar alla kostnader och att samråd sker mellan enheterna.

Det är bra att det finns en cancerstrategi och att det finns regionala cancercenter. Det kommer sannolikt att ge en bättre och enhetlig cancervård i hela landet. När flera län slås samman och resurserna samverkar så skapas utveckling. De små enheterna kan aldrig ge samma vård och har små möjligheter att hänga med i utvecklingen.

Nu har centret mellan Gotland och Stockholm funnits i två år och det är inte riktigt uppbyggt. Remissförfarandet är något som åtminstone Stockholm tycker borde avvecklas. Stockholm kräver inte specialremisser för patienter från Gotland enligt min onkologsköterska. Snart är det kanske dags med det omvända förhållandet.

Det är ju så idag att hela journalföringen är on-line för de båda länen. Det underlättar informationen och det borde kanske räcka att läsa den daganteckning som görs med önskemål om behandlingsort.

Nu går tiden fort tills på torsdag och jag känner mig i bra form för att starta upp krigföringen.

Den här dagen har ägnats åt lite finstädning, bakning och förberedelse av middagen då vi väntar gäster.

Sen har jag fått ett trevligt telefonsamtal från en gammal skidveteran och vi har uppdaterat varandra.

Nu ser jag fram emot att träffa gamla kompisar och utbyta livserfarenheter. Vi har mycket att prata om eftersom vi inte setts på sådär 20 år.

Dagen har varit gråmulen och det har varit rätt skönt att vara inomhus. I morgon blir det säkert soligt igen.

Varma hälsningar till er alla trogna bloggläsare!

Rose Marie